• วันเปิดเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
    31   6  
    4 ธ.ค. 52 | 16:34

  • ร่องรอย T-Rex ของเซ็นทรัลขอนแก่น
    2   2  
    30 พ.ย. 52 | 13:01